Książki z zakresu przemysłu filmowego

Cinematography. Sztuka operatorska

Autor: Blain Brown

Dane o książce

ISBN: 978-83-940236-1-4
Autor: Blain Brown
Tłumaczenie: Agnieszka Oryl
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 500
Waga: 907 gramów


Cena:

79,00 

„Cinematography. Sztuka operatorska” to klasyczny, zręcznie napisany przewodnik rzemiosła i artyzmu sztuki operatorskiej dla operatorów i reżyserów. Autorem książki jest niezwykle ceniony filmowiec Blain Brown – reżyser, operator i scenarzysta, który jest również autorem fantastycznego podręcznika „Światło w filmie”. Podstawowym założeniem tej książki jest wprowadzenie w dziedzinę filmowania i sztuki operatorskiej w praktyce profesjonalnej zarówno w środowisku filmowym, jak i wideo, HD czy w każdym innym formacie realizacji obrazu.

Zakres wiedzy operatora filmowego w dużej mierze pokrywa się z wiedzą niezbędną do wykonywania zawodu reżysera. Autor obrazu powinien wykazywać się ugruntowaną znajomością terminologii, jaką posługuje się reżyser oraz założeń, na których opiera się jego praca.

Obowiązki autora obrazu mają naturę techniczną, podczas gdy zadaniem reżysera jest przestrzeganie scenariusza i odpowiednie prowadzenie aktorów, niemniej pomiędzy tymi skrajnościami podstawę pracy zarówno dla reżysera, jak i operatora stanowi opowiadanie obrazem. Właśnie ten wspólny element sprawia, że kreatywna współpraca między reżyserem a operatorem jest niezwykle ważna. Pod tym względem jednym z głównych założeń tej książki jest podjęcie dyskusji o tym, co reżyser musi wiedzieć o kamerze, a także co operator winien wiedzieć o pracy reżysera. Mamy na celu poprawę komunikacji między tymi dwoma pionami na planie zdjęciowym i wypracowanie jednolitego języka, który posłuży osiągnięciu dobrego rezultatu wspólnych wysiłków.

Dzięki tej książce współpraca między operatorem i reżyserem będzie bardziej efektywna i doprowadzi do opracowania odpowiednich dla danej sytuacji rozwiązań.

Magazyn Filmowcy 5 (45) maj 2015

Blain Brown jest amerykańskim operatorem, montażystą, scenarzystą, reżyserem i producentem. Pracował przy realizacjach wielu filmów fabularnych, dokumentalnych, reklamowych, a także wideoklipów na różnych rodzajach formatów, począwszy od taśmy 16 i 35 mm, po technologie cyfrowe. Przed kilku laty Wydawnictwo Wojciech Marzec przybliżyło polskiemu czytelnikowi jego książkę „Światło w filmie”, w której szczegółowo omawia techniczne, estetyczne i praktyczne aspekty oświetlenia filmu. To podręcznik – jak o nim pisano, który „pokazuje nie tylko, jak oświetlać, ale również wyjaśnia dlaczego”. Kolejna książka Browna, która ukazała się po polsku „Cinematography. Sztuka operatorska”, to – jak ją określa wydawca – „klasyczny, zręcznie napisany przewodnik rzemiosła i artyzmu sztuki dla operatorów i reżyserów”. Takie swoiste „abc” sztuki operatorskiej. Wystarczy rzut oka na spis treści, by zorientować się o charakterze tej publikacji. Całość wykładu autor podzielił na siedemnaście rozdziałów: Pisanie ruchem, Metody filmowania, Język obrazu, Język optyki, Narracja wizualna, Ciągłość montażowa, Podstawy oświetlenia, Źródła światła, Realizacja obrazu HD, Ekspozycja, Ruchy kamery, Kolor, Kontrola obrazu, Optyka i ostrość, Praca na planie, Zagadnienia techniczne, Formaty filmowe. Podział – przejrzysty i logiczny, a całość podana w atrakcyjnej i przystępnej formie (liczne przykłady, często ilustrowane). „Obowiązki autora obrazu mają naturę techniczną, podczas gdy zadaniem reżysera jest przestrzeganie scenariusza i odpowiednie prowadzenie aktorów. Niemniej pomiędzy tymi skrajnościami podstawę pracy zarówno dla reżysera jak i operatora stanowi opowiadanie obrazem” – stwierdza Brown.

Jerzy Armata

Blain Brown jest operatorem, scenarzystą oraz reżyserem na stałe mieszkającym w Los Angeles. Pracował także jako producent, montażysta filmów fabularnych, reklam, filmów dokumentalnych i wideoklipów, na wszystkich rodzajach formatów począwszy od filmu 35mm i 16mm, po formaty cyfrowe i HD wideo 24P.